سیناپس

استودیو گاماروم

  سیناپس ( قسمت 1 )

  معرفی کتاب خودت را به فنا نده

  اثر گری جان بیشاپ
  ترجمه حسین گازر
  با اجرای مریم ماهور
  تهیه و تولید در استودیو گاماروم

  دانلود